Jan Bommerez – Kun je een rups leren vliegen?

Jan Bommerez’ boeken gaan zelf stapsgewijs van verandermanagement naar transformationeel leiderschap…en verder. Zijn voorlaatste stap is Kun je een rups leren vliegen…Over de noodzakelijke kwantumsprong van veranderingsmanagement naar transformationeel leiderschap. Na het lezen leek het wel een samenvatting van Verander de wereld van Robert Quinn en Zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Jezus van Nazareth, Martin Luther King, Boeddha, Ghandi en andere voorbeelden gaan bij Bommerez hand in hand. Opvallende afwezige in de management literatuur is Mohammed, zo constateerde ik vandaag. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe een moslim dergelijke boeken percipieert.

Eens, alleen een paradigmawisseling, afsterven en in een metamorfose in een andere gedaante ontwikkelen en vruchtbaar worden, kan echte veranderingen (in dit boek voor de duidelijkheid transformaties genoemd) teweeg brengen. Het aandeel citaten uit de bijbel is behoorlijk, en dat me vanuit mijn christelijk geloof direct voor vraagtekens. Want, hoe kan de kracht van Liefde (dé drijvende factor in Kun je een rups leren vliegen?) loskoppelen van God. OK, terloops wordt de bijbelse gelijkstelling van Liefde aan God genoemd, maar Jezus blijft een geweldig voorbeeld, iemand om te citeren, het liefst buiten de context. En zo verdwalen uitspraken als ‘eenvoudigen van geest’, mosterdaadje, ‘het

Koninkrijk Gods is in je’, ‘bekering’, ‘in den beginne was het Woord’ en ‘oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt’. Want zonde, de eigen tekortkomingen en de noodzakelijke verlossing door Jezus Christus’ offer blijven buiten beschouwing, in mijn ogen pas echt een goed voorbeeld van een transformatie in je persoonlijk leven!

Nog een voorbeeld: ‘In den beginne was het Woord’ wordt op p.142 geleend uit de bijbel, maar gevolgd door “….Daarom zijn arrogante mensen zo onbewust. Ze zeggen ‘Het ís zo’ of: ‘Dit is de enige weg’….” Zei Jezus Christus niet van zichzelf “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij” (Johannes 4 vers 16). Hij dwingt tot keuze (voor of tegen, met mij of tegen mij), niet een Veld van Alle Mogelijkheden.

Het veelvuldig aanhalen van Covey, Quinn, Peter Senge en de eigen eerdere boeken (zoals overigens ook Quinn en Senge in hun boeken doen), verliest aan kracht. Ook het ontbreken van de persoonlijke toepassing in het eigen leven, praktijktoepassingen laten de boodschap voor mij nog teveel ‘zweven’.

Voor de liefhebbers. Bommerez’ laatste boek Door de bomen het bos zien gaat nog een stap verder.