James Kynge – China zet de wereld op z’n kop

James Kynge werkte ruim 19 jaar in Azië voor de Financial Times, waarvan hij in totaal 12 jaar in China woonde en werkte, voordat hij zijn impressies en visie op China in het boek China zet de wereld op z’n kop verwoordde.

De onstuimige economische groei van de laatste decennia, de verstedelijking en de invloed van China op gevestigde en verouderende industrieën in het westen spreken tot de verbeelding, maar roepen ook vragen op. Hoe speelt het land het klaar om – hoewel afscheid genomen van het communistisch stelse – toch centraal geleid te worden? Hoe verkrijgt het toegang tot energiebronnen in de wereld? Hoe kunnen Chinese producten zo goedkoop geproduceerd worden. Antwoorden hierop vind je in Kynge’s  boek, dat niet alleen de economische kanten, maar ook de religieuze, politieke, geologische en ecologische belicht. Risico’s zijn er ook in het zwakke financiële stelsel, de kapitaalvernietiging ten gevolge van de kopieerdrang en een groter wordende kloof tussen arm en rijk. Er is ruimte genoeg voor kritische noten, interviews met dissidenten, ondernemers en slachtoffers. Verrassende anekdotes zijn die van persoonswisselingen, het bewust aangaan van ‘vriendschappen’ met westerlingen en die van verplaatste technische installaties vanuit westerse industrielanden naar de Chinese opkomende markt. Hoe booming China de wereld verandert is aan te bevelen voor iedereen die wil weten hoe onze wereld zich onder invloed van China ontwikkelt.