Henri Nouwen – Pelgrimage – Zoektocht naar een spirituele manier van leven

Om een spontane associatie van ‘zoektocht naar een spirituele manier van leven’ met zweverigheid te verhelpen, zul je Henri Nouwen‘s postuum uitgebrachte opstellenbundel Pelgrimage moeten openen. Het bevat verrassende geestelijke inzichten en confronterende ontdekkingen. De zoektocht houdt in dat we de levende God van Liefde zoeken en vinden in een leven van gebed en aanbidding, het lezen van de Bijbel en ander geestelijk voer, het toevertrouwen aan spirituele leiding en volle dienst aan de armen en in goede gemeenschap. Klinkt als een doelgericht leven, toch? In De weg van de macht wordt het destructieve karakter van economische en politieke macht en misbruik van religieuze macht (het thema aan Gene Edward’s boekje Een leider naar Gods hart) afgezet tegen de macht die spreekt uit de weerloosheid van Jezus’ lijden en sterven en Gods macht die door Zijn liefde creativiteit en leiderschap losmaakt om het Koninkrijk gestalte te geven. In De weg van de vrede deelt Henri uit zijn omgang met de geestelijk gehandicapte Adam uit de Arkgemeenschap Daybreak. Er zijn is belangrijker dan woorden; relaties en afhankelijkheid gaan boven eigen gedachten en positie. In De weg van het wachten werkt Nouwen het verschil uit tussen wachten op God (zinloos en vermoeiend als in Samuel Beckett‘s Waiting for Godot) en het (ver)wachten van God, een belangrijk principe dat ook in Kerygma’s Discipelen van Jezus terugkeert in de leiderschapstraining van de gemeente. De Weg van leven en sterven spreekt van het mogen leven in de wereld als beminde zonen en dochters van God met de opdracht vruchtbaar te zijn. Vruchtbaarheid reikt verder dan zwakheid, achteruitgang of ouderdom, ja, zelfs verder dan de dood zelf. Bemoedigend leesvoer tijdens je levensreis!