Martijn Jong en Nicole Thomas – Managen voor dertigers

Managen voor dertigers is geschreven door de dertigers Martijn Jong en Nicole Thomas voor dertigers, gemakshalve samengevat als de groep middenmanagers. Uitgangspunt voor het boek is, dat de managende dertiger zich beweegt op 4 speelvelden:

  1. managen, dat is tenslotte zijn vak
  2. ondernemen, want hij moet nieuwe kansen verzilveren
  3. leiden, want hij dient mede de richting te bepalen en keuzes te maken
  4. leven, want een plezierig leven leiden staat voorop.

Lekker leesbaar, nuchter en nauw aansluitend bij de lees-, leer- en levensstijl van de hedendaagse dertiger. Bewust wordt afstand genomen van de verzameling managementliteratuur en zelfhulpboeken, alsof ‘managen’, en zeker de gebalanceerde vorm op de 4 vlakken uit een boekje te halen is. De lezer wordt geregeld opgeroepen te gaan contempleren, zelf een eigen managementboek te schrijven door te doen, te leven en te reflecteren. De instrumentele kant van veel boeken komt slechts zijdelings aan bod, slechts een aantal handvaten wordt uitgewerkt. Meer is volgens de auteurs niet nodig. Aan de hand van 7 waarheden, noem het het paradigma van de auteurs – met de vrijheid om in je eigen aanpak je eigen paradigma te formuleren- schetsen de auteurs hoe versneld ontwikkelingen en persoonlijke/professionele groei doorgemaakt kan worden. Behulpzaam zijn de praktijkverhalen van mede-dertigers, waarmee het boek gelardeerd is. Uitdagend en prikkelend boek!