Walter Wangerin – Jezus: het leven

Walter Wangerin, vertelt het levensverhaal van Jezus Christus in romanvorm afwisselend door de ogen van Johannes, de leerling die Hij liefhad, en Maria, de moeder van Jezus. Bekende personages en verhalen uit het Johannes evangelie (hoewel natuurlijk ook uit de andere evangelieën en Handelingen is geput) worden mensen van vlees en bloed. Hoewel het gevaar van romantiseren, dramatiseren en meer inleggen dan op basis van de Bijbel ons is meegegeven, houdt Wangerin zich behoorlijk aan de ongeschreven en voor vele lezers gevoelige spelregels. De gemiddelde gelovige is immers grootgebracht met een bepaalde bijbelvertaling en zienswijze op hun Heiland, ook in het al dan niet uitbeelden, verhalend vormgeven van Zijn leven. Het boek grijpt, zoals goed lezen van de Bijbel ook doet. Boeiend om gesprekken met een groep over te hebben die zowel de Bijbel als de roman gelezen hebben. Op Boekencentrum.nl vind je voorbeelden.