Gene Edwards – Een leider naar Gods hart

Gene Edwards’ A Tale of Three Kings (1980) werd in 1989 als Een koning naar Gods hart vertaald. Bij de 2e editie in 1992 bleek de oorspronkelijke doelgroep ‘christenen die schade hadden opgelopen in een autoritaire bewging’ inmiddels gegroeid tot ‘christenen die lijden onder kerkscheuringen en individuele botsingen tussen christenen’. De Nederlandse titel werd gewijzigd in Een leider naar Gods hart en uitgever Gideon voegde er op de achterzijde pretentieus aan toe: ‘Dit is wellicht het kortste boekje over leiderschap, wellicht ook het beste’.

Gene Edwards voert in het boekje een koningsdrama op rond Saul, David en Absalom. Een gezalfde koning die door zijn macht bedorven werd en knettergek ten onder ging; een koning wiens karakter ongeschonden bleef en een koning wiens hart al bedorven was voordat hij de macht greep. Edwards waarschuwt machtzoekers, bemoedigt gekwetste volgelingen en roept op tot overgave met een verbroken hart aan God. Krachtig zijn gedachten als “Er is een enorm verschil tussen de uiterlijke bekleding met de kracht van de Geest en de innerlijke vervulling met het leven van de Geest. In het eerste geval kan, ondanks de kracht, de verborgen mens van het hart onveranderd blijven. In het andere geval wordt het monster aangepakt.” (p.53) of over mannen die denken dat ze bevoegd zijn Gods koninkrijk te scheuren: “Iets nieuws opzetten met lege handen en alleen, daar schrikt de beste voor terug.” (p.84). De onzekerheid voor direct betrokkenen over wie werkelijk gezalfd is om Gods gezag te dragen (p.108) kan je wanhopig maken, of tot nederigheid brengen voor God die jouw hart toetst.

Geen boek zonder zwakke punten. Het citaat van Hosea 8:4 als aftrap op p.12 is juist niet van toepassing op de door God aangewezen en gezalfde koningen Saul en David; “David werd nooit geraakt” door een aanval van z’n vijand (p.31) strookt niet met diens verontwaardiging in 1 Samuël 20 direct na z’n vlucht en diverse psalmen, waarin hij voor bestraffing van zijn vijanden pleit. En of idealiter “alle ongerief bij de leider, niet bij de volgeling terecht komt” (p.62), betwijfel ik. Het boekje is geen bijbelstudie en beschrijft niet alle aspecten van leiderschap of het volgen van leiders. Na de dramavoorstelling laat de schrijver je ‘nadenken over de verborgen motieven van uw eigen hart’ (p.119). En zo kan een dun boekje, dat ogenschijnlijk over koningen en leiders gaat, levensveranderend voor elke lezer zijn.

(ISBN 9060677803, €7,50)