Philip Yancey – De bijbel die Jezus heeft gelezen

Het Oude Testament wordt door velen als ‘moeilijk’ ervaren. Wat moet een geestvervuld christen, vrij van slavernij en wet, levend onder de genade met offerrituelen, wetten, oorlogsverhalen, lastig uit te spreken namen? Philip Yancey’s De Bijbel die Jezus heeft gelezen nodigt uit tot herontdekken van het Oude Testament. Want, geef toe, noch Jezus, noch de apostelen beschikten over het Nieuwe Testament. Na een inleiding, neemt Yancey je mee langs een aantal van die moeilijke boeken: Job, Deuteronomium, Psalmen, Prediker en de profeten. Als een persoonlijk reisverslag vol anekdotes, eigen ervaringen en verwijzingen naar het leven van Jezus Christus gaan de boeken leven. Deuteronomium als bitterzoete ervaring, de vroomheid in alle toonaarden in de Psalmen en de sprekende God door profetieën. Yancey worstelt evenals vele anderen met levensvragen als het doel van zijn bestaan, waar is God temidden van het lijden, wat houdt genade in. Het verhaal van Job staat model voor de boodschap van Yancey in dit boek: we moeten God niet willen begrijpen of rechtvaardigen. We moeten Hem vertrouwen. Jezus Christus leefde het voor: hij gaf geen antwoord op alle vragen, maar stelde vooral vragen. In Zijn lijden zweeg Vader God, maar leed mee. Het was uiteindelijk Zijn kracht die overwon en het plan met Zijn kinderen, dat voltooid werd: de rode draad door het Oude Testament naar het Nieuwe. Uitnodigend, eerlijk en verrijkend in de lijn van Yancey’s andere werken.

ISBN 9058291162, €15,95