Doelgericht of gekopieerde hype?

Cover via Amazon

Waar gaat het over?

Wat Warren beschrijft is een ogenschijnlijk eenvoudig model voor gemeenteleven, gebaseerd op vijf Nieuwtestamentische elementen, die in evenwicht moeten zijn: aanbidding, gemeenschap, discipelschap, dienstbetoon en evangelisatie. Ook volgens Warren niets nieuws onder de zon: veel gemeenten en kerken onderkennen deze elementen, maar benadrukken er één of meer. Denk aan de eenzijdige focus op celgroepen, praise & worship, geestesuitingen, bedieningen, onderwijs of evangelisatie. Een gebalanceerde, geïntegreerde benadering van deze aandachtsgebieden en een sterke concentratie op de bovenliggende doelen in alles (lidmaatschap gemeente, organisatiestructuur, onderwijs, activiteiten, etc.) is uiteindelijk effectiever dan een partiële benadering. Als je gemeente gezond is, is groei vanzelfsprekend.

Warren opent zijn boek met de analogie van de surfer. God maakt de golven, wij moeten erop surfen. God inspireert en geeft gelegenheden, wij moeten durven uitstappen, oefenen en trouw zijn aan onze roeping. Het succes lonkt, maar wat eraan vooraf gaat, is ook belangrijk. Warren neemt je mee in het verhaal, vertelt over de aanpak, de mislukkingen, het bijstellen en schaven. Een lijst bronvermeldingen mist in het boek, en brengt de organisatoren van het Nederlandse platform op de gedachte, dat Warren het model zelf heeft uitgedokterd. Southern Baptist Rick Warren vertelt echter eerlijk, dat enerzijds het in de jaren ’70 ontwikkelde basismodel nog steeds opgeld doet in de Californische Saddleback gemeente, anderzijds in de praktijk gegroeid is. Natuurlijk is het onderwijs, dat Warren genoot op het Fuller seminarie, zijn persoonlijkheid (“synthesizer and systematizer”, zoals hij zelf zegt en meermalen wordt bevestigd in Purpose Driven Church), het vooraf uitgevoerde veldwerk en het luisterend oor bij invloedrijke denkers als managementgoeroe Peter Drucker, vormend geweest.

Toepassing

Toepassen van de principes (Warren waarschuwt bewust voor het gebruik van methoden) is, anders dan de initiatiefnemers voor het Platform suggereren, niet zomaar in te passen in bestaande structuren. Nogal wat heilige huisjes worden bedreigd met sloop. Het aantal eye-openers is onthutsend groot!

Instant succes ligt op de loer: Wie verlangt naar zegen doet er verstandig aan de stappen in het handboek zorgvuldig te volgen. Christenen kunnen Een Doelgericht Leven, dat een programma biedt voor ‘Veertig Doelgerichte Dagen’, voor hun persoonlijke stille tijd gebruiken, maar eigenlijk is het bedoeld voor de hele gemeente. Het argument “Als dit werkelijk alleen maar typisch Amerikaans gedoe zou zijn, leg me dan eens uit waarom het levens van nuchtere Nederlanders verandert,” is gemakkelijk te weerleggen met voorbeelden als de Toronto Blessing, de praise & worship beweging, de veranderde eetcultuur en de invloed van Amerikaanse films en muziek. Wat blijft is Saddleback geweldig voorbeeld en de nuchtere conclusie van Rick Warren, dat de grootste kerken nog vorm moeten krijgen. En het doel? Bigger is better? Nee, de visie die God je geeft als leider voor jouw gemeente in jouw geografische en culturele context als tuinman tot wasdom brengen.

En Rafaël gemeente Sion? Het Kerygma-materiaal dat voor het vervolg van de startcursus en de training van leiders wordt gebruikt, de ondersteuning die de leiders krijgen om de gemeentevisie te formuleren, te communiceren en te detailleren zijn mede geïnspireerd door Rick Warren’s boeken. Niet najagen van succesformules, maar dankbaar gebruik maken van. Meer informatie: www.doelgerichtleven.nl.