Bijbellezen: Kinderlijk simpel?

“Lees je Bijbel, bid elke dag” wordt de eerste kinderjaren praktisch gemaakt als Lees voor uit de Bijbel, bid met je kinderen. Welke Bijbel pak je dan om je kroost echt te ‘pakken’? Vroeger lazen m’n ouders voor uit Anne de Vries’ Grote Vertelboek, kochten de hele serie Bijbel in Beeld voor ons en lazen voor uit stichtelijke kinderboeken van W.G. van der Hulst. Tegenwoordig is het aanbod veel groter, en met drie eigen kleine kinderen de eigen ervaring ook. Een goede keuze blijft lastig, en wordt voornamelijk bewezen in de praktijk met jouw kinderen in een bepaalde leeftijd en ontvankelijkheid. Je eigen inbreng, boeiend kunnen vertellen, uitleg bij afbeeldingen en het stellen van controlevragen dragen bij aan het oppikken van geloofswaarheden door je koters. Hier een (eerste) handreiking met een kwartet in ons gezien gebruikte kinderbijbels. De Kinderbijbel in 365 geïllustreerde vertellingen van Mary Batchelor (ISBN 9026610513) heeft korte in één 3 minuten te lezen verhaaltjes. Een breed scala onderwerpen, inclusief de oudtestamentische koningen, Psalmen, Spreuken en enkele profeten, de brieven van Paulus, Jakobus en Johannes komen aan bod. Geschreven om voor te lezen aan 5-6 jarigen, hoewel jonger ook kan.

De Bijbel voor jou! van J.H. Mulder-van Haeringen (ISBN 9063531699), geschreven voor haar gehandicapte dochter en verder voor een iets jonger publiek dan de vorige bijbel, 4-jarigen. De geïllustreerde verhalen zijn wat langer, en kosten dikwijls 2 maaltijden. Een smallere basis aan gebruikte bijbelboeken, zonder essentiële verhalen te missen.

Nog korter van verhaalstof, maar expressiever geïllustreerd, is de Ontdekkings Bijbel (ISBN 9063533330), die –vertaald uit het Engels- door Medema en Stichting Antwoord wordt verspreid. Voorlezen kan voor 3-6 jarigen, maar het boek is uitermate geschikt om kinderen zelf te laten lezen.

De ARK Boeken kinderbijbel (ISBN 90333823276) bestaat uit 52 afzonderlijke deeltjes, 30 verhalen uit het Oude Testament en 22 uit het Nieuwe Testament. Rijkelijk geïllustreerd worden voornamelijk de spectaculaire, kinderen aansprekende, verhalen als Noach, Simson, David en Goliath, De goede herder, Lazarus, Paulus in Damascus belicht. Eenvoudig taalgebruik en dus zeer geschikt voor nog jonge kinderen, of om zelf te laten lezen.