Psalm 146: God zorgt voor de armen en ik doe mee

Waarom zou je je vertrouwen stellen op een sterfelijk mens, als je de HEER die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, als hulp hebt? Dit besef leidt in Psalm 146 tot een altijddurende lofzang. De dichter prijst zijn God, omdat “hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.” (verzen 6-9).

Daden spreken meer dan woorden. In één van de bijzondere delen van het evangelie van Mattheüs zien we in hoofdstuk 11 Jezus’ neef Johannes de Doper. Nota bene de man die 8 hoofdstukken en enkele jaren eerder verkondigde: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij! (..) Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn (…)Ik doop jullie met water ten tekenen van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.” (Mattheüs 3 verzen 2,8,11-12).

“Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.” (Mattheüs 11 verzen 2-6).

“Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. (…) Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat zij niet tot inkeer waren gekomen. (…) In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mij juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheüs 11 verzen 12, 20, 25-29).

Wie God heeft leren kennen, laat Hem zien aan zijn familie

In Mattheüs 25 vertelt Jezus over het laatste oordeel dat hij bij zijn terugkeer mag vellen over de mensen. De gezegenden krijgen te horen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?’ En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Mattheüs 25 verzen 34-40).

We kunnen door praktisch om te zien naar de onaanzienlijksten van de door God geschapen (mede)mensen hun het koninkrijk van God (helpen) onthullen. Niet in theologie, een indrukwekkende preek of een mooie beschouwing wordt het koninkrijk zichtbaar, wel in de toepassing van wat we van of over God leren.

“Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn nederige staat. (..) Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. (…) Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om de eersten te maken in zijn schepping. (…) Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” (Jacobus 1 verzen 9, 12, 16-18, 22).

Concertverslag Frank van Essen & Friends – Sanctum in theater De Voorveghter Hardenberg

Het heeft voordelen dat Frank en Malou van Essen in Collendoorn, een buurtschap bij Hardenberg wonen. In januari 2014 trad Frank met Iona op in De Troubadour in Hardenberg, zondagavond was hij met muzikale vrienden te gast in theater De Voorveghter om zijn nieuwe soloalbum Sanctum live te spelen. Een buitenkans op ruim 20 minuten van huis die ik me niet liet ontglippen. Op tijd weg uit Deventer waar we de verjaardag van m’n moeder vierden om na een tussenstop in Balkbrug naar Hardenberg door te gaan. Buiten voor de deur en ook binnen diverse bekenden uit de gemeente in bestuurlijke en geestelijke zin.

Concert Frank van Essen and Friends in De Voorveghter Hardenberg 3Voor een goed gevulde zaal speelden Frank op viool, Dave Bainbridge (toetsen, gitaar), Peter Dijkstra (drums), Sjoerd Visser (sax, fluiten), Mark Dekkers (bas), Alard Gosens (gitaar), Jan Willem van Delft (piano) em Gert van der Vijver (zandkunstenaar). Marlou van Essen danste op enkele nummers en zong op bijvoorbeeld Chi-Rho. Naast alle nummers van Sanctum was er namelijk voldoende ruimte voor Flight of the Wild Goose (het nummer waarmee Frank op drums met Iona debuteerde op het naamloze album in 1990), het al genoemde Chi-Rho (van Book of Kells uit 1992. Sorry, ik blijf in eerste instantie gehecht aan de vocalen van Joanne Hogg) en Brendan’s Return (van Beyond These Shores uit 1993). Van hetzelfde album speelden Frank en Dave samen Machrie Moor als toegift.

Concert Frank van Essen and Friends in De Voorveghter Hardenberg 2Voor degene die niet ingevoerd is in de muziek van Iona of Frank van Essen niet kent. Hij maakt de strijkarrangementen voor Martin Garrix, Martin Borsato, het jaarlijkse eventement voor Pasen, The Passion, Glennis Grace, Tjeerd Oosterhuis en Armin van Buren. Een kei op viool èn drums. Voor gisteravond zat Frank alleen bij de Iona nummers na de pauze achter de kit, voor de rest schitterde hij op viool en percussie. Dave Bainbridge (Iona, Celestial Fire) wordt grijzer en is al 36 jaar geregeld in Nederland om zijn talenten te benutten.

Concert Frank van Essen and Friends in De Voorveghter Hardenberg 5Bertil van Wieren uit Hardenberg maakte aan de Atlantische Oceaan in Noord-Ierland schitterende foto’s die als stilstaande, maar ook bewegende beelden werden afgewisseld met de nog altijd verbazingwekkende scenes die Gert van de Vijver met zand, kammen, vegers, stempels, vingers en handen op een glasplaat weet te toveren. Per liedje gaf Frank uitleg over de achtergronden. Persoonlijke ontboezemingen (Face of Grace), grappige observaties (Cats in the Bakery) en de zekerheid van het geloof in Gods genade.

Concert Frank van Essen and Friends in De Voorveghter Hardenberg 10Heerlijk om kwalitatief hoogstaande muziek zonder oordoppen in de ambiance van een theater te mogen beleven. Zittend en staand in het midden van rij 1 helemaal vooraan tegen het podium, gaf me letterlijk eersterangs zicht. Het concert zou om 22.15u afgelopen zijn aldus de email van De Voorveghter vóór het weekend. Buitengewoon tevreden ben je dan als je 22.45u naar de zondagavond gratis te gebruiken parkeergarage kunt wandelen en naar huis rijdt.

Wandelen langs het Nieuwe Maasparcours, Rotterdam Museum en Nederlands Fotomuseum

Met de laatste uit de NS seizoensretour actie van najaar 2018 ga ik vandaag naar Rotterdam. Zomers weer, Het Nieuwe Maasparcours in de Rotterdam Routes app onder handbereik en weer twee musea van m’n verlanglijst als tussenstops. Werkzaamheden aan het spoor rond Utrecht verplichten me om de trein richting Den Haag te pakken in Zwolle en in Leiden over te stappen om in Rotterdam te komen. Extra reistijd = extra leestijd op heen- en terugweg.

Relive ‘Morning Jun 22nd’


Luchtsingel Rotterdam bij CouwenburgOm tien voor tien stap ik het Centraal Station uit, sla linksaf het Delftseplein op. De muurschilderingen die ik wekelijks vanuit de Thalys naar of van Brussel zie, kan ik eens van dichtbij bekijken en fotograferen. “No place for beginners or sensitive hearts” prijkt boven de Biergarten Rotterdam. De in felgeel uitgevvoerde Luchtsingel, een houten wandelbrug achter de bebouwing aan de Schiestraat en Couwenburg langs, over de drukke Schiekade, is een leuke manier om autoluw in het centrum te belanden. Nieuwe Delftse Poort RotterdamDe middeleeuwse stad Rotterdam had tien poorten. De stalen reconstructie van de Delftse Poort (1995) van kunstenaar Cor Kraat schittert in de ochtendzon.

Museum Rotterdam

Achter het Stadhuis langs kom ik bij het Museum Rotterdam. Anders dan veel andere musea gaat “Het meest Rotterdamse museum ter wereld” al om tien uur open. Ik ben de eerste, maar na mij komen al snel andere plukjes bezoekers binnenzetten.

Rotterdamse uitvinding KapsalonIn chronologische volgorde door de geschiedenis van de stad wandelen leert me, dat Rotterdam eerst Rotta heette, het in de meidagen van 1940 verwoeste gedeelte de historische stadsdriehoek aan de monding van de Rotte omvatte en bijvoorbeeld de bij latere bombardementen verwoeste havens in rap tempo werden hersteld, zoals 8km aan kademuren om snel de koppositie van Antwerpen weer over te nemen en uit te groeien tot de grootste haven van de wereld. De gebruikelijke potscherven, portretten en poppenkasten uit de lokale historie boeien me minder. Na een voor kinderen ingerichte zaal is er ruim aandacht voor het moderne Rotterdam. De kapsalon, “Pinda Pinda Lekka Lekka” van Chinese straatverkopers die pindaklompen aan de man brachten tot en met de werkschoenen van een Bulgaarse arbeider, de vermakelijke gesproken uitleg vanuit een pan bij de feesttaarten van Antilliaanse Joyce tot een zelfgemaakt hesje van een Rotterdamse van Turkse komaf. Het verbindt mensen en dat is goed.

Jazz in Rotterdam volgt ook de chronologie, maar dan als zinderende soundtrack van de roaring Twenties, de verwoesting van theaters, danszalen en bioscopen in 1940, de schaamteloze vervanging van Joodse musici door anderen om tijdens de oorlogsjaren door te kunnen, de grimmige sfeer tijdens 1944-45 en de wederopbouw.

Expositie Party People in Museum Rotterdam 0De expositie Party People laat de extravagante, speciale en bijzondere outfits bij de dress codes van waste parties, gabberfeesten en de lokale hip hop scene zien. Expositie Party People Museum Rotterdam 2Drie afspeellijsten met bijpassende muziek op de koptelefoon van Dansvoer in m’n rondgang langs kleurrijk geklede jongelui, de geluidsinstallatie van een doorsnee gabber, video’s van drie hakkende jongens tot een stoute inhaker op de #metoo campagne. “We maken in de late uren momenten die voor eeuwig duren.”Expositie Party People Museum Rotterdam 9Bij het laatste stel fashionable chicks kun je je feedback achterlaten op post-its, nagenietend van de rustgevende teksten in een zitzak bij de taxi.

De samenwerking met het Rotterdamse party-icoon Ted Langenbach, woordkunstenaar Derek Otte als gastcuratoren, DJ & festivalorganisator Frank Dros en fotografe Naomi van Heck is een indrukwekkende mix van actualiteit, recent verleden, muziek, mode, fotografie, video, graphics, literatuur, spoken word, performance, art en design.

Nieuwe Maasparcours

Reuzenrad Grote Markt RotterdamVia het Grotekerkplpein met de Laurenskerk, het beeld van Erasmus en het Erasmusmonument werp ik op de Grote Markt naast de Markthal een blik op het witte reuzenrad. Het is er met de warenmarkt aan de Binnenrotte nu al gezellig druk. Ik kom niet om te winkelen of te slenteren, en ga via de André van der Louwbrug naar de Boompjes om het in mei 2019 aan de app toegevoegde Nieuwe Maasparcours op te pakken. De Waslijn tussen Willemsbrug en bruggehoofd spoorbrugTussen de in 1981 geopende nieuwe Willemsbrug en een pijler van de voormalige spoorbrug (treinen richting Breda passeren de Nieuwe Maas tegenwoordig door een tunnel) hangt “De waslijn”, een kunstwerk van Aukje de Vries uit 1983.

Hefbrug RotterdamIk zie aan de overzijde mensen op de voormalige spoordijk naar de De Hef, officieel Koningshavenbrug wandelen. Hmm, even afwijken van de route om er zelf een kijkje te gaan nemen. Het bewegende deel, de val, werd in 2014 tijdelijk verwijderd voor renovatie, maar is teruggeplaatst. De hefbrug zelf staat permanent omhoog. Het geheel is een rijksmonument en dus beschermd tegen sloop of wijziging. Een eindje verder “wonen de mooiste merken van Nederland”, aldus Unilever aan de Nassaukade.

Stieltjesstraat RotterdamIn de Villa Zebra is een kunstlab voor kinderen gevestigd. Het Poortgebouw is in 1879 over de Stieltjesstraat heen gebouwd als hoofdkantoor van de Rotterdamse Handelsvereniging van Lodewijk Pincoffs. Sinds 1986 is het een Rijksmonument. Cargadoorskade Rotterdam 2De brug staat open en links van me valt het Entrepot gebouw aan het Halfrond op. Ik volg m’n neus, verbaas me over de enorme rij horecagelegenheden met terras aan de Vijf Werelddelen, de jachten in de Binnenhaven en kleurrijke nieuwbouw aan de Rijksboom en Cargadoorskade. Nieuw voor me is ook het Plein Loods 24, een oorlogsmonument. Op deze bewust opengelaten hellend gazon stond een overslagloods, die in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt als verzamelplaats voor te deporteren Joden. Tussen 30 juli 1942 en 22 april 1943 werden in 8 transporten 6.790 mensen via Loods 24 op transport naar een concentratiekamp gezet.

Dobberend Bos in Rijnhaven RotterdamDe contrasten zijn groot. Rechts de Erasmusbrug, voor me het in rood gestoken Nieuwe Luxortheater. Ik wijk weer af van de route bij het zien van twee enorme bollen water van de Rijnhaven. Daarvoor zijn bomen geplant op Noordzeeboeien als het Dobberend Bos. Prima plek om even te rusten op een wandelbankje en te genieten van het uitzicht! Dan vergaap ik mij op het De Monchyplein aan een woontoren en in de zijstraat aan De Rotterdam. Ik blijf aan de Wilhelminakade.

Nederlands Fotomuseum
Expositie Lust for Life Ed van der Elsken Nederlands Fotomuseum Rotterdam 2Lust for Life is tot 6 oktober de grote tentoonstelling over het werk van Ed van der Elsken (1925-1990), een mensenfotograaf in hart en nieren in het Nederlands Fotomuseum. De gastvrouw bij de entree, volgens eigen zeggen heel content met de expositie vanwege het kleurgebruik, tipt me eerst naar beneden te gaan voor een diavoorstelling. Dat klinkt suf, maar dat valt mee. Opnieuw een Dansvoer koptelefoon op, plaatsnemen in één van de lekker zittende fauteuils om op vier schermen tegelijk het keurig met de muziek gesynchroniseerde meesterwerk Eye Love You (origineel uit 1977, het museum restaureerde de vele, vele diapositieven). Expositie Lust for Life Ed van der Elsken Nederlands Fotomuseum Rotterdam 1De foto’s zijn voorzien van charmant, stout en prikkelend commentaar. Mensen, liefde en (levens)lust spelen de hoofdrollen in het werk van Van der Elsken.

Henk-Jan op de Kop van ZuidNa de voorstelling op eigen tempo naar de selectie uit het oeuvre van foto’s kijken is een lust voor het oog zonder overdaad. Ik waardeer het wel als een museum focus aanbrengt en me na een uur tevreden naar buiten laat wandelen, in plaats van na enkele uren overvoerd en moe laat vertrekken. De Holland Amerika Lijn, Hotel New York en het Lost Luggage Depot kunstwerk zijn ook vandaag fotogeniek.

De Roeiers in Buizenpark RotterdamIk neem de Rijnhavenbrug naar Katendrecht. Ik heb deze etappe al eens eerder gewandeld, met minder fraai weer.

Nu leg ik de openbare kunst, de wolken in de ramen van de appartementencomplexen aan het Kabelhof, de SS Rotterdam in z’n geheel en de meelfabrieken en Maassilo aan de overzijde van de Maashaven vast. Langs de kade rust ik weer kort op een bankje. In 2017 ben ik de arbeiderswijk achter de Brielselaan in gewandeld richting Carnisselande. Nu blijf ik zo dicht mogelijk bij het water, hoewel dat hier twee kilometer langs de wegkant van de meelfabrieken lopen betekent. Roltrap naar zuidelijke entree Maastunnel RotterdamBij het Attractiepark Rotterdam steek ik de Doklaan over en volg de borden naar de Maastunnel. Met de vooroorlogse roltrappen (geleverd door een Berlijnse firma, wrang of ironisch) naar beneden doet een beroep op m’n evenwichtsorgaan, zeker als ik ook wil fotograferen. Juist dit weekend is de voetgangerstunnel dicht, vooruitlopend op de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel nadat die voor auto’s is afgerond. Wandelen door de voet- fietsgangerstuinnel Maastunnel Rotterdam 1Ik mag over een met pionnen afgezette strook door de fietstunnel naar het noorden. Daar weer met roltrap omhoog het licht tegemoet.

Splash Tours met Kabelhof op achtergrondAan de Parkkade struinen heel wat toeristen rond die net als ik oog hebben voor de bus te water van Splash Tours (“The most splashing way to see Rotterdam”), selfies maken en de openbare kunst bewonderen. De Veerhaven om en onder de oprit van de Erasmusbrug door naar de Leuvehaven, waar maritiem verleden en heden bij elkaar komen rond het Maritiem Museum. Marathonbeeld RotterdamOp de Coolsingel linksaf richting Lijnbaan en Binnenwegplein, waar ik even voor mijzelf winkel. De Lijnbaan af naar het Kruisplein en het Centraal Station, waar ik om 15.35u aankom.

Zeven minuten later vertrekt de intercity naar Leiden. Doorstappen, hoewel dat nu echt pijnlijk wordt. Positief gesteld, is de pijngrens nu met 23km toch ruim 8km ‘later’ dan twee weken geleden. Herstel van de peesplaatontsteking, sinds woensdag zijn mijn voeten ondersteund met nieuwe inlegzolen op maat, gaat langzamer dan ik wil, maar wel gestaag.

Zie ook:

Gezien: Andhadhun (2018)

Andhadhun, Hindi voor ‘de blinde melodie’ is een Indiase zwarte komedie c.q. misdaadfilm geschreven en geregisseerd door Sriram Raghavan. Raghavan kreeg van zijn vriend Hermanth Rao in 2013 de korte Franse film L’Accordeur uit 2010 te gaan bekijken over een blinde pianist. Raghavan raakte geboeid en schreef een script voor een wel heel sailante liefdesgeschiedenis.

Aakash (gespeeld door Ayushmann Khuranna) is een visueel gehandicapte pianist die bij het begin van de film een muzikale ‘writer’s block’ lijkt te hebben. Hij ontmoet toevallig Sophie (gespeeld door Radhika Apte). Als een avondje uit eindigt in het luxe restaurant Franco’s van haar vader, treft hij de voormalige acteur Pramod Sinha die hem maar wat graag als een soort huispianist wil inzetten. De zelfgeschreven liedjes bevallen goed en de fooienpot voor Aakash groeit. Als Pramod Aakash uitnodigt een verrassingsoptreden voor zijn vrouw Simi (gespeeld door Tabu) bij hen thuis, maar zelf niet komt opdagen, wendt het plot.

Want hoe wurm je jezelf uit de problematische situatie waarin je blindheid nep was door gebruik van lenzen en je getuige bent van een moord in het huis van je gastgevers? En wat als je later nog een moord voor je ogen ziet gebeuren? Hmm, en wat als jouw toneelspel uitkomt en je tegenspeelster je eerst wil vergiftigen en daarna echt blind maakt? Ook blinden kunnen praten, desgewenst met de politie of pers.

Corrupte politiefunctionarissen, de zwarte markt voor orgaandonaties, wel of niet liefde opvatten voor iemand met een beperking, narrow escapes, verraad en de voor meervoudige interpretatie vatbare geacteerde ‘blindheid’ in de scènes kenmerken dit Indiase filmwerk dat 44 filmdagen in Pune over een tijdsbestek van een jaar kostte tegen een budget van $4.5 miljoen en een opbrengst van $15 miljoen. Tijdens de Screen Awards ceremony won de film vier awards voor onder meer Best Director en Best Screenplay. Bij de Filmfare Awards won het vijf prijzen, waaronder Best Film (Critics) en Best Actor (Critics) voor Khurrana. O, en als je wilt meedenken over de opening en slotscène en ook een theorie hebt, kun je terecht op deze website en Quora, of onderstaande video bekijken. Every artist has a secret. De film zelf is op Netflix te zien.

BPUG seminar 2019: EmPowered by Innovation

Alweer voor de 22e keer organiseerde de Best Practices User Group (BPUG) een jaarlijks seminar in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat de wereld in hoog tempo verandert, is de constante factor, en dus ook de standaard opening slide in menig presentatie. Voor deze editie met thema EmPowered by Innovation was het zoeken naar het causale verband tussen innovatie en het vakgebied project-, programma- en portfoliomanagement. Vanuit ons vakgebied brengen we veranderingen in organisaties teweeg, innoveren we. Hebben innovaties ook veranderingen in het vakgebied tot gevolg? Om zo dicht mogelijk bij antwoorden te komen heb ik een persoonlijk programma samengesteld. Mijn indrukken en lessen deel ik graag met je.

Daniëlle Hellebrand – Het sociale brein; essentieel in dit digitale tijdperk!

Danielle wil met publiek pratenDaniëlle Hellebrand is spreker, schrijver en coach over neuroleiderschap. Na de Hogere Hotelschool in Maastricht heeft Daniëlle Hellebrand 20 jaar als leidinggevende in de Recruitment, HR en Outsourcings-branche gewerkt. In 2011 heeft ze haar baan opgezegd en zich volledig ondergedompeld in de wereld van de psychologie, (interpersoonlijke) neurobiologie en een van de hardst groeiende onderzoeksgebieden; neurowetenschappen.

De mens is een sociaal wezen. Onze behoefte aan vertrouwen, bescherming en verbinding is enorm. Samenwerken is cruciaal om te overleven als soort. Hoewel ‘sociaal brein’ als een keurig afgebakend geheel klinkt en Hellebrand stelt, dat dit rond het achtste levensjaar stopt met groeien…..en we dus als volwassene nog steeds dezelfde pijntjes, verdrietjes en vreugde kennen als een achtjarige, komt over als een simplificatie van toch al popular psychology werken. Niettemnin werken neurologen enthousiast aan onderzoek op dit relatief jonge veld aan toetsen van hypothesen. Eerst maar even een zijstap naar een Youtube met uitleg.

Seminargangers laten staand of juist zittend in antwoord op vragen van Daniëlle zien dat Catherine Price’s nieuwe boek How to Break Up With Your Phone wellicht een beter geschenk kan zijn bij dit event dan het Agile Scrum Handbook. Best wel ontluisterend hoe moe mijn vakgenoten na een dag werken is en hoe standaard opstaan en naar bed gaan met de smartphone in de hand in plaats van aandacht aan gezin en geliefde te geven. Sowieso kan ik dan het donderdagmiddag na afloop van het seminar in de trein terug gelezen boekje Sleeping Hacks: 20+ Methods to Help You Sleep Better at Night van Edward Krets aanbevelen.

Dat het gros van ons handelen bepaald wordt door onbewust denken, het pijlsnelle systeem versus het doordenken, bewust beredeneren in het trage tweede systeem uit het werk van Daniel Kahneman. Hoezeer vertrouwen en veiligheid ertoe doen, illustreert Daniëlle goed. In dat kader tip ik het onlangs gelezen boek The Culture Code, waarin naast het Aristotle Project van Google veel andere casuïstiek succesfactoren voor een productief team aandraagt. En dat als je, net als de docent Algemene Economie tijdens mijn eerste jaar, studenten expliciet vraagt om zich heen te kijken om te beseffen dat de helft volgend jaar niet meer erbij is, dat een negatief stempel drukt op belonging. Overigens klopte het bij Economie in 1989 wel degelijk. In 1973 ging het in The Paper Chase al net zo.

Daniëlle tipte tenslotte de Pixar film Inside Out (2015) en de TED talk van Robert Waldinger – What Makes a Good Life. Time management en snoeien in de hoeveelheid slides die je redelijkerwijs in drie kwartier op mensen mag afvuren zijn tips voor de spreekster.

Gert-Jan Waterlander en Rutger Jan van Schie – Begin bij het begin: een goed idee! 

Een goed idee start een goed projectOud Capgemini-collega Gert-Jan Waterlander heeft project-, programma- en portfoliomanagers ondersteund door middel van het opzetten en managen van PMOs. Nu helpt hij vanuit JSR Consulting  – niet toevallig ook het bedrijf waar BPUG Seminar mede-organisator Ruud Peltzer werkt; JSR is één van de sponsoren van het evenement – organisaties bij het verbeteren van project- en portfoliomanagement door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die Office 365 biedt. Rutger Jan van Schie heeft vele organisaties begeleidt in het optimaliseren en professionaliseren van project- en portfoliomanagement. Hij beweegt zich graag op de snijvlakken van proces, mens en technologie. Hierbij ligt het accent op de inzet van Microsoft technologie ter ondersteuning van projectsucces.

Voor ideation kun je natuurlijk faciliteren van workshops of brainstorming practices toepassen….of een lichtgewicht ideemanagementproces en het op Microsoft Office 365 ontwikkelde Edison365 Ideas gebruiken. We oefenden aan de hand van een fictieve case rond Drone Solutions. Een speelgoed drone voor het prijswinnende idee. Wie wil dat niet? Voor de rest een grijze, linnen tas van Edison 365. Ook nuttig 😉

Jaap van der Deijl – Het Praktijklab: Hoe voer ik kleine en niet complexe projecten op innovatieve wijze uit met WISP

Introductie WISPJaap van der Deijl is één van de acht grondleggers van het IPMA certificeringsprogramma. Tot 2000 was hij lid van de IPMA Certification Validation Management Board certification board gezeten. Jaap introduceerde namens de APMG PRINCE2 in 1996 en rolde de projectmanagementmethode uit in de Benelux. Hij heeft het eerste overzees kantoor van APMG International in Nederland opgezet en was verantwoordelijk voor accreditatie en certificering in de Benelux. Ook is hij grondlegger van WISP. Hij heeft programma’s en projecten uitgevoerd in Europa, Zuid Afrika, Rusland en Afghanistan. Hij is nog steeds actief als trainer bij de TPG Academy, consultant en projectmanager.

Invullen van WISP projectbordWorking in Simple Projects (WISP), in het Nederlands Werken in eenvoudige projecten, is een op PRINCE2, PMI en IPMA gebaseerde projectmanagementaanpak dat op maat gemaakt is voor niet-complexe projecten (tot en met IPMA-C) met zeven templates en taalgebruik dat toepassing vanaf MBO niveau 2 leerlingen mogelijk maakt. WISP is een innovatieve projectmanagementmethode die goed bruikbaar is voor kleine en niet complexe projecten voor zowel Studenten ROC’s, Hoge Scholen, maar ook het MKB. Afgelopen jaren heeft Jaap met het ROC Rivor in de Gelderse streek Rivierenland samengewerkt aan het professionaliseren van het Praktijklab. Binnen het Praktijklab voeren studenten projecten vanaf de start tot overdracht uit voor het MKB. De projectmanagementmethode WISP wordt als standaard hiervoor gebruikt bij ROC Rivor en wordt ingebed in zowel het theoretische deel als het praktijkdeel.

We oefenden in groepjes om aan de hand van een beknopte projectopdracht een eerste invulling van een projectbord (project canvas) te doen met op te leveren producten, de onderbouwing (waarom) en doelstellingen, risico’s, budget en dergelijke. ‘Natuurlijk’ was de tijd in deze korte workshop onvoldoende wat studenten met WISP in één week mogen doen, onvoldoende. Toch goed om WISP, projectmanagement, maar dan eenvoudig, eens van dichterbij te zien.

Annelot Verbruggen en Fleur Poiesz – The Agile Transformation Journey- A Microsoft Perspective

Agile Transformation from Microsoft perspectiveAls Service Delivery Manager bij Microsoft helpt Annelot Verbruggen organisaties om digitale transformatie mogelijk te maken en daarbij het meeste uit hun Microsoft-technologie te halen. Annelot heeft een passie voor Agile samenwerking en gelooft dat het creëren van de juiste cultuur de sleutel is tot een succesvolle Agile-transformatie. Annelot deed bij de TU Delft haar Master onderzoek naar A project manager’s journey towards agile project management’. In 2018 won ze er de IPMA-NL & PMI-NL Dutch Projectmanagement Master Research Award mee. Als product specialist voor project- en portfoliomanagement oplossingen van Microsoft helpt Fleur Poiesz organisaties met de digitale transformatie en zorgt zij ervoor dat het projectportfolio in lijn is met de strategische doelstellingen.

Het accent bij Microsoft verschuift per paar jaar om de eigen product suite relevant te houden. Het twintig jaar geleden door Bill Gates geschreven Z@akendoen met de snelheid van een gedachte gebruikmakend vann een digitaal zenuwstelsel aan de vooravond van de internet bubble staat fier in mijn boekenkast. De informatiesnelweg, kenniswerker, digitale nomade en teams kwamen in de spotlights. Van Outlook naar SharePoint en tegenwoordig Teams als centrale plek om documenten, afspraken en taken te ontsluiten. Agile is een journey en een paraplu van cultuur(verandering), tools en processen, projecten blijven voor een groot gedeelte mislukken en de mix van generaties op de werkvloer stellen eisen aan de manier van samenwerken. Opvallend en wat mij betreft onjuist was de opmerking dat road manager en change manager in het overzicht met nieuwe rollen voor de zichzelf opnieuw uitvindende projectmanager expliciet niet-projectmanagement gerelateerde invullingen zijn. Lees de literatuur voor de eerste en kom een keer een bakkie doen in Amsterdam Zuidoost voor de tweede.

Marion Braams en Jannette Brokke – De Virtual Knowledge Factory: Hoe bereik je geweldige resultaten in je werk en/of project zonder de inzet van een vast team?

Opdrachten voor oingewone agile teamsMarion Braams is sinds 2 jaar directeur bij het Clean Mobility Center, waar ze de puzzel legt die schone mobiliteit heet. Ze is gedetacheerd vanuit CGI, waar ze als Vice President Expert Energietransitie en Infrastructuur zich inzet voor een vlotte energietransitie. Marion is regelmatig spreker op congressen over duurzaamheid. Ze bekijkt iedere bestaande situatie steeds met een frisse blik, met in het achterhoofd altijd de vraag “als het niet kan en toch moet, hoe pak ik dat dan aan?” Jannette Brokke is sinds 2 jaar verantwoordelijk voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij CGI. Hiervoor werkte ze meer dan 10 jaar als projectmanager bij onder andere KPN aan internationale projecten. Ze geniet van het behalen van resultaten, vooral bij tegenwind. Jannette’s motto is: “Samen ontdekken we wel wat werkt”.

RetrospectiefWaar de Scrum theorie stabiele, cross-functionele teams met enkele gedefinieerde rollen veronderstelt die iteratief en incrementeel aan een product werken, ‘gewone Agile’ volgens de dames, zien ze bij CGI in de Virtual Knowledge Factory voor bankzitters en om wat voor reden dan ook tijdelijk beschikbare coillega’s – bij Capgemini hebben we de Collaboration Zone waar dergelijke collega’s in teams aan kleine, kortdurende opdrachten werken – de uitdaging van ‘ongewone agile’. Wat als de product owner om de paar weken kan wisselen? Wat als er (on)regelmatig teamleden in- en uitstromen? Haal je dan toch resultaten en wat moet je daarvoor regelen?

Ideeën voor volgende BPUG seminrarsOm dit te oefenen, kiezen we eerst één van de acht thema’s, komen bij onbekende mensen in een groepje en kunnen direct aan de slag om in een kwartier tijd het eerste MVP op te leveren. In mijn geval: ideeën voor thema’s van volgende BPUG seminars. Na de eerste sprint vertrekken twee groepsleden en krijgen we één nieuweling. Interessanter dan de best wel concrete resultaten die we boeken, zijn de constateringen, dat het getalsmatig kleiner worden van de groep (van vier naar drie) de communicatie versoepelt, het belangrijk is om de nieuweling op te nemen, bij te praten en volwaardig deel van de groep te laten zijn. Bijvangst is een handvol – volgens ons natuurlijk goede – ideeën voor thema’s voor 2020 en verder.

Verplichtingen ‘s avonds om een groeigroep te leiden verhinderen de gaan luisteren naar de afsluitende keynote Empowered by Computational Thinking van Kjell van der Giessen (Hogeschool Utrecht). De indrukken daarvan lees ik graag bij andere bloggende bezoekers.